זיוית לנגנס

זיוית לנגנס

תפקיד:עו"ס מעדונית
טלפון:04-6628221
פקס:04-6628222
דואל: zivitl@glt.org.i 
מחלקה:שירותים חברתיים