דינה אורחוף קנטור

דינה אורחוף קנטור

תפקיד:עו"ס מועדונית, רכזת תכנית "שילובים", עו"ס מרחבית (כפר זיתים, כפר חיטים, בית רימון)
טלפון:04-6628221
פקס:04-6628222
דואל:dinak@glt.org.il 
מחלקה:שירותים חברתיים