רחל ניניו אסלן

רחל ניניו אסלן

תפקיד:עובדת מינהל וזכאות ומזכירת המחלקה
טלפון:04-6628221
פקס:04-6628222
דואל: rachelas@glt.org.il 
מחלקה:שירותים חברתיים