עינת כספי

עינת כספי

תפקיד:מנהלת המח' לשירותים חברתיים
טלפון:04-6628221
פקס:04-6628222
דואל:einatk@glt.org.il 
מחלקה:שירותים חברתיים