דרוש/ה מנהל/ת הגיל הרך (100% משרה)

דרוש/ה מנהל/ת הגיל הרך (100% משרה)

תאריך פרסום:11/10/2020
מועד אחרון להגשה:19/10/2020 08:00
מספר מכרז:53/2020 (הארכת תוקף)
קובץ מצורף:מנהל הגיל הרך הארכת תוקף
לפרטים נא לפנות ל-:

​מנהלת משאבי אנוש בכתובת orlysh@glt.org.il ​

​למועצה האזורית הגליל התחתון

דרוש/ה מנהל/ת הגיל הרך  

(100% משרה) מכרז פומבי מס' 53/2020   (הארכת תוקף) 

תיאור התפקיד ותחומי אחריות

הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך ביישובי המועצה, באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של

ילדים במסגרת הקדם יסודי.

גיבוש התוויה והטמעת  מדיניות מוסדות הגיל הרך בשיתוף המפקח על גנ"י ומנהל אגף החנוך.

הכנת תכנית עבודה שנתית  ופיקוח על יישומה בהלימה למדיניות אגף החינוך.

פיתוח תשתיות והקצאת תקציבים על תוכניות שהוגדרו, בקרה ומימוש תקציבים (רכש והצטיידות). 

ניהול מערך פעילות גני ילדים ומתן מענה מותאם לגילאי לידה עד 3 כולל רישום ושיבוץ לגני הילדים,                                                                                                                             קידום ופיתוח המענה הפדגוגי והחברתי במועצה וביישוביה, ניהול ההון האנושי ושיבוץ סייעות בגנים.

מעקב אחר טיפול בילדים – בפרט בחינוך המיוחד ובשיתוף מ. החינוך וגורמים מקצועיים.                                                     

מתן מענה ליווי מקצועי ופדגוגי לעבודת הסייעות, ביצוע ביקורים בגנים ופיקוח תפעול ותחזוקה.

קידום שיתופי פעולה וקשרי עבודה מקצועיים  עם גורמי פנים וחוץ ובעלי תפקידים נוספים.

מתן מענה לפניות ציבור – תושבים, ישובים, ועדים מקומיים, סייעות וגורמים נוספים ככל

שיידרש בכל האמצעים האפשריים, בשעות הפעילות ומחוצה לה ולאורך כל השנה.

 

דירוג ודרגה  חינוך ונוער  (ובהתאם לנתוני  המועמד/ת)

כפיפות  למנהלת אגף החינוך

 

תנאי סף

השכלה:   בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג -2012.

בעל/ת תעודת הוראה.

 

ניסיוןבעל/ת  תואר אקדמי –לפחות  3 שנות ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדרכה ו/או ניהול הגיל הרך.   

ניסיון ניהולי מוכח  בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה במשך 3 שנים לפחות.

להנדסאי/ת רשום/ה –לפחות  4 שנות ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדרכה ו/או ניהול גיל הרך.

ניסיון ניהולי מוכח  בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה במשך 3 שנים לפחות.

לטכנאי/ת  מוסמך/ת - לפחות  5 שנות ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדרכה ו/או ניהול גיל הרך. 

ניסיון ניהולי מוכח  בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה במשך 3 שנים לפחות.

(הערה: מועמד/ת אינם יכולים  לעסוק בחינוך אם מתקיים אחד מאלה: הורשעו בעבירה שיש בה כדי  לפגוע בביטחון המדינה, או הורשעו בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אינם ראויים לשמש עובדי חינוך).

המנהל/ת יחויבו לסיים בהצלחה  קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר מ- 3 שנים מתחילת המינוי. עדכון השכר מותנה בסיום הקורס כאמור בעל/ת תואר אקדמי  בעל/ת תעודת הוראה.

מאפייני עשיה ייחודיים

בעלת/ת יחסי אנוש מעולים, יוזמה ויכולת ניהול וארגון גבוהים.

עמידה בלחצים, יכולת  עבודה עצמאית ובצוות בסביבה רבת ממשקים.

העבודה כרוכה במתן מענה בשעות לא שגרתיות, ניידות ונסיעות ליישובי המועצה.     

 

הגשת מועמדות

מועד פרסום:   11.10.2020 .   הגשת מועמדות עד  19.10.2020 שעה 08.00 בבוקר.

חובה לצרף: טופס הגשת מועמדות (נמצא באתר המועצה www.glt.org.il   בקטגוריית "דרושים"),

קורות חיים, תעודות השכלה, מסמכים ממעסיקים קודמים המעידים על ניסיון מוכח  וממליצים, ולשלוח למנהלת משאבי אנוש לכתובת orlysh@glt.org.il .

הערות

המשרה מיועדת לנשים גברים כאחד.

רק מועמדויות רלוונטיות העונות על כלל תנאי הסף והניסיון – יענו.                                                                

 ניצן פלג

ראש המועצה​