מנהל פרויקטים ראשי לחברה הכלכלית

מנהל פרויקטים ראשי לחברה הכלכלית

תאריך פרסום:12/07/2020
קובץ מצורף:מנהל פרויקטים ראשי לחברה הכלכלית
לפרטים נא לפנות ל-:

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד, מתבקשים לפנות עד לתאריך .26.07.2020 לכתובת מיילLiate@glt.org.il   בציון שם המשרה ובצירוף קורות חיים

החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון

ח. פ. 511005936 מרכז אזורי כדורי, מיקוד 1524800 טל: 04-6628204 פקס: 04-6769272

פניה לאיתור מועמדים לתפקיד:

מנהל פרויקטים ראשי לחברה הכלכלית

- כנגד חשבונית -

 

כללי :

החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון מחפשת מנהל פרויקטים ראשי שיתכלל את כלל הפרויקטים בחברה,

יזום פרויקטים נוספים ויהיה אחראי על כלל היבטים המקצועיים והאדמיניסטרטיביים הכרוכים בכך.

היקף המשרה 75% , ימי ושעות העבודה גמיש בהתאם למשימות השוטפות במשרדי החברה הכלכלית –

העסקה כנגד חשבונית.

הגדרות התפקיד:

1

. קידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי המועצה האזורית הגליל התחתון, באמצעות משאבים

אזוריים ו/או ציבוריים המצויים במרחב המועצה ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית

וכלכלית .

2

. הובלת תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות ובכלל זה הרחבות ביישובים.

3

. ניהול ותפעול פיתוח עסקי במרחב המועצה, ובכלל זה פיתוח מרחבי תעסוקה ומ לאכה.

4

. קידום יוזמות בתחום ההתייעלות האנרגטית ובכלל זה הובלת מיזמי אנרגיה ברחבי המועצה.

5

. קידום מיזמים תיירותיים ברחבי המועצה.

6

. ניהול תזרים המזומנים של החברה הכלכלית ובכלל זה ניהול ובקרה תקציבית בהתאם לתוכניות

והיעדים שיקבעו .

7

. ניהול מערך ההסכמים והחוזים של החברה.

דרישות ותנאי סף :

 1. בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה.
 2. בעל ניסיון של לפחות 5 שנים באחד מהתפקידים הבאים: תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף כספי משמעותי. כהונה ציבורית או תפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים – מסחריים, ניהוליים או משפטיים. תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה של החברה.
 3.  בעל ניסיון בניהול פרויקט פיתוח ותשתיות ובפרט בהרחבות יישוביות.
 4. בעל ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה, ובפרט משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל.
 5. יושר ויושרה.
 6. היעדר רישום פלילי.
 7. יכולת ניהולית גבוהה, כושר ניהול עובדים והנעתם לפעולה .
 8. יחסים בין אישיים ברמה גבוהה וכושר עבודה בצוות.
 9. יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה.
 10. ייצוגיות ויכולת לייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.
 11. בעל תואר אקדמי שני (יתרון בלבד(

כפיפות: למנכ"ל החברה הכלכלית

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד, מתבקשים לפנות עד לתאריך .26.07.2020 לכתובת מיילLiate@glt.org.il   בציון שם המשרה ובצירוף קורות חיים.

)הפניה נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד(.

ועדת הבחינה רשאית לזמן את 10 המועמדים העומדים בתנאי הסף ועונים על מירב הדרישות הרצויות .

נפתלי פרידלנדר

מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון