שירותי הסעות חינוך רגיל ומזדמנות לשנת הלימודים תשפ"א

שירותי הסעות חינוך רגיל ומזדמנות לשנת הלימודים תשפ"א

תאריך פרסום:07/07/2020
מועד אחרון להגשה:26/07/2020 12:00
מספר מכרז:35/2020
קובץ מצורף:נסח פרסום
לפרטים נא לפנות ל-:

שאלות והבהרות בנוגע למכרז, ניתן לפנות למנהל מחלקת תחבורה בטלפון 04-6628215

 

מכרז פומבי מס' 35/2020

שירותי הסעות חינוך רגיל ומזדמנות לשנת הלימודים תשפ"א.

המועצה האזורית הגליל התחתון, מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעות חינוך רגיל ומזדמנות לשנת הלימודים תשפ"א.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,000 ש"ח שלא יוחזרו, במשרדי המועצה בימים א –ה בין השעות  8:30-15:00 – ניתן גם טלפנית במספר 04-6628206.

ישיבת קבלנים תיערך ביום 15.7.2020 בשעה 11:00, חדר הישיבות בבניין המועצה (מרכז אזורי כדורי).

הגשת הצעות: עד יום ראשון  26.7.2020 שעה 12:00, בלשכת מנכ"ל המועצה.

פתיחת מעטפות : יום ראשון 26.7.2020 שעה 12:30 , בחדר ישיבות

 

 

שאלות והבהרות בנוגע למכרז, ניתן לפנות למנהל מחלקת תחבורה בטלפון 04-6628215

מסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר המועצה תחת "מכרזים ודרושים", בכתובת: https://www.glt.org.il/ServicesInfo/Pages/Bisd.aspx

ניצן פלג

ראש המועצה 


מסמכים רלוונטים

נספח מיוחד למכרז הסעות תשפא 

נוסח למכרז וחוזה - מכרז הסעות תשפא​

מסלולים למכרז הסעות מתוקן 20.7​ 

סיכום מפגש מציעים מעודכן -  15.7.20​

פרוטוקול_ישיבת_מסיעים_15.7.20_מעודכן​