קבלת שירותי ניהול והפקת אירוע "בשביל הבנים הדרוזים"

קבלת שירותי ניהול והפקת אירוע "בשביל הבנים הדרוזים"

תאריך פרסום:19/05/2020
מועד אחרון להגשה:07/06/2020 12:00
מספר מכרז:28/2020
קובץ מצורף:מכרז שירותי ניהול והפקת אירוע בשביל הבנים הדרוזים - 19.5.2020

 

מכרז פומבי מס' 28/2020

קבלת שירותי ניהול והפקת אירוע

"בשביל הבנים הדרוזים"

 

המועצה האזורית הגליל התחתון בשיתוף עמותת "בשביל הבנים הדרוזים", מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הפקה של אירוע "בשביל הבנים הדרוזים" לשנת2020  - אירוע רכיבה וריצה לזכר חללים, בני העדה הדרוזית. האירוע מתקיים באזור הגליל ומטרתו, בין היתר,  להדגיש את הערבות ההדדית בקרב החברה הישראלית.

 

האירוע, אשר יכלול מס' מקצי ריצה ורכיבת אופניים, תחרותיים ועממיים יתקיים ביום שישי בתאריך ה 25.9.2020 -  מהשעה 5:00  ועד השעה 12:00 לערך.  צפי המשתתפים באירוע הינו כ – 10,000 איש.   

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: יום ראשון 31.5.2020 בשעה 15:00

תוקף ערבות בנקאית: עד ליום 1.10.2020

הגשת הצעות: עד יום ראשון  7.6.2020 שעה 12:00

 

שאלות הבהרה ניתן להעביר אל מנכ"ל המועצה, מר נפתלי פרידלנדר בדוא"ל Liate@glt.org.il

תשובות תועברנה לכל רוכשי המכרז והן תהוונה חלק ממסמכי המכרז.

קיום האירוע במתכונת הנ"ל, מותנה בהנחיות משרד הבריאות ו/או משרדי ממשלה אחרים.

 

מסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר המועצה תחת "מכרזים ודרושים", בכתובת: https://www.glt.org.il/ServicesInfo/Pages/Bisd.aspx

 

                                                                                                   ניצן פלג

ראש המועצה​

נסח פרסום בשביל הבנים