רכז מעורבות חברתית - מכרז פומבי 22-2019 - 100 אחוזי משרה

רכז מעורבות חברתית - מכרז פומבי 22-2019 - 100 אחוזי משרה

תאריך פרסום:03/03/2019
מועד אחרון להגשה:17/03/2019 08:00
מספר מכרז:מכרז פומבי 22-2019 - 100 אחוזי משרה
קובץ מצורף:/Documents/רכז מעורבות חברתית - מכרז פומבי 22-2019 - 100 אחוזי משרה.docx

​​