שאלות ותשובות הבהרה – מכרז ליועץ משפטי חיצוני קבוע, מס' 65/2019

שאלות ותשובות הבהרה – מכרז ליועץ משפטי חיצוני קבוע, מס' 65/2019

תאריך פרסום:01/01/2020
מספר מכרז:65/2019
קובץ מצורף:שאלות ותשובות הבהרה – מכרז ליועץ משפטי חיצוני קבוע מס' 65/2019

​​מצורף מסמך שאלות ותשובות הבהרה בנושא מכרז ליועץ משפטי חיצוני קבוע מס' 65/2019שאלות ותשובות הבהרה 2 - מכרז ליועץ משפטי חיצוני קבוע מס הליך 65-2019