מכרז חיצוני - פקח ומנהל פיקוח

מכרז חיצוני - פקח ומנהל פיקוח

תאריך פרסום:10/10/2019
מועד אחרון להגשה:24/10/2019 08:00
מספר מכרז:59-2019
קובץ מצורף:מכרז חיצוני - פקח ומנהל פיקוח
לפרטים נא לפנות ל-:

​מנהלת משאבי אנוש במועצה orlysh@glt.org.il טלפון: 04-6628279​​

למועצה האזורית הגליל התחתון/הוועדה המקומית לתו" ב

דרוש/ה מפקח בניה /מנהל יח' פיקוח לוועדה )משרה אחת 100% )

(משר מכרז כ"א פומבי מס' 9201/59

הגדרת התפקיד

פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות, לצד

גיבוש מדיניות האכיפה, ניהול פעולות הפיקוח והאכיפה המנהלית, הפעלת סמכויות ואכיפה מנהלית ע"פ חוקים

ותקנות, הכנת תכנית עבודה וביצוע מעקב ובקרה בתחום הפיקוח על הבניה.

יזום תכנון והוצאה לפועל של מבצעי אכיפה במרחב הכפרי, יצירת שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה שונים במרחב,

הפעלת סמכויות אכיפה , סיורים בשטח לבדיקת התרי בניה ולוודא תקינות תוכניות והיתרי בניה. כמו כן,

הגשת חוו"ד מקצועיות והצגתן בוועדות, הכנת דו"חות יומיים ותקופתיים על ביצוע פעולות הפיקוח, תיעוד

והכנת דו"חות פיקוח למערכת הממוחשבת והגשתם לממונה. העברת הממצאים לגורמים הממונים ככל שיתגלו

חשד לעבירת בניה, בדיקות יזומות בשטח לאישור/אי אישור התרי ע"פ התקנות , סיוע לגורמי האכיפה באיסוף

נתונים ומעקב אחר צווים ומתן עדות בבית משפט בנושאים הקשורים לתפקיד. בדיקה איסוף ועיבוד מידע

מהשטח למוסד התכנון, כולל: פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון, מתן שירות לתושב בהיבטים

של תכנון ובנייה. בדיקת תלונות ציבור, קבלת קהל ומתן מענה על תלונות.

דירוג ודרגה יקבע ע"פ נתוני המועמד והשכלתו .

דרישות סף / השכלה

בעל תואר אקדמאי )ממוסד מוכר ע"י המל"ג( רצוי בתחומים: משפטים, הנדסת בנין /אדריכלות, הנדסאי

בנין/אדריכלות, גיאוגרפיה או תכנון עירוני או אזורי. יתרון לבעלי תואר שני בתחומים אלה, או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 30 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשי"ג- 2012 באותם

תחומים, או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל 6 שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר 3 בחינות

לפחות ממכלול הבחינות של הרבנות הראשית ) 2 מתוך 3 בחינות בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס תכנית הכשרה למפקחים על הבניה כולל סמכות שוטר – לא יאוחר משנה

וחצי מתחילת מינויו. מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית – יחויב בנוסף לעבור קורס

הכשרת מפקחים בכירים – לא יאוחר משנה מתחילת מינויו.

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר שני או תואר ראשון בהנדסה או אדריכלות – 3 שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה כמפקח

תכנון ובניה מוסמך, או 3 שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים.

עבור בעל תואר ראשון – 4 שנות ניסיון בתחומים הנ"ל.

עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון בתחומים הנ"ל.

עבור טכנאי מוסמך – 6 שנות ניסיון בתחומים הנ"ל.

מאפייני עשייה ייחודים

ידע והכרת חוקי תכנון ובניה ובקיאות בתחומים המקצועיים

יוזמה ויכולת ניהול וארגון גבוהים, עמידה בלחצים ויכולת עבודה בסביבה רבת ממשקים )גורמי פנים וחוץ(

יחסי אנוש מעולים

ניידות, עבודת שטח, נסיעות מרובות ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות,

כפיפות - לראש המועצה/מהנדס המועצה

מנהלה

מועד פרסום המכרז: 10.10.2019 . הגשת מועמדות עד 24.10.2019 שעה 08:00 בבוקר.

חובה לצרף קורות חיים, תעודות השכלה, המלצות, טופס "פרטי מועמד" )באתר המועצה www.glt.org.il(

ולשלוח למנהלת משאבי אנוש במועצה orlysh@glt.org.il טלפון: 04-6628279

המכרז מופנה לגברים ונשים כאחד.