מכרז לאספקת שרותי הנהלת חשבונות - הגליל התחתון

מכרז לאספקת שרותי הנהלת חשבונות - הגליל התחתון

תאריך פרסום:09/09/2019
מועד אחרון להגשה:23/10/2019 12:00
מספר מכרז:60/2019
קובץ מצורף:מכרז לאספקת שרותי הנהלת חשבונות - הגליל התחתון


המועצה האזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות עבור המועצה וגופי הסמך שלה (להלן: "השירותים") כמפורט במסמכי המכרז.​