ועדת רכש - חומרי ניקוי לגני הילדים שנה"ל תש"פ

ועדת רכש - חומרי ניקוי לגני הילדים שנה"ל תש"פ

תאריך פרסום:24/07/2019
מועד אחרון להגשה:04/08/2019 08:00
מספר מכרז:פרוטוקול 86
קובץ מצורף:חומרי ניוקי לגני הילדים (טבלה)
לפרטים נא לפנות ל-:

​liate@glt.org.il​

​​​

המועצה האזורית הגליל התחתון מזמינה בזאת להגיש הצעות לועדת רכש של המועצה עבור חומרי ניקוי לגני הילדים – שנה"ל תש"פ
 
רצ"ב טבלת המוצרים באתר המועצה האזורית הגליל התחתון
ההצעה כוללת חלוקה לגני המועצה ביישובי המועצה
("שירותים ומידע – מכרזים ודרושים")
 
את ההצעות יש לשלוח / להגיש עד ה-4.8.2019  שעה 12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.
 
                                                                                               
                                                                                                נפתלי פרידלנדר
                                                                                                מנכ"ל המועצה