דרוש/ה ספרן/נית בספריה האזורית (50% משרה)

דרוש/ה ספרן/נית בספריה האזורית (50% משרה)

תאריך פרסום:24/05/2019
מועד אחרון להגשה:10/06/2019 08:00
מספר מכרז:פנימי/חיצוני 07/2019
קובץ מצורף:ספרנית 50 אחוז - 7-2019.pdf
לפרטים נא לפנות ל-:

​יש  לצרף קורות חיים, תעודות השכלה, מסמכים ממעסיקים קודמים המעידים על ניסיון בתחום, המלצות וטופס פרטי מועמד נמצא בראש עמוד המכרזים באתר המועצה www.glt.org.il  ולשלוח למנהלת משאבי אנוש במייל   orlysh@glt.org.il טלפון: 04-6628279​

הגדרת התפקיד
מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה.
יזום ביצוע פעילויות העשרה, הדרכה לילדים ומבוגרים כולל אינטרנט ומאגרי מידע בספריה ומחוצה לה.
תפעול הספריה ע"פ נהלי העבודה ושעות הפעילות ודיווח לממונה על כל תקלה/ליקוי במרחב הספריה.