הודעה על הארכת מועד להגשת מכרז 30-2019 - עריכת ביטוחי המועצה

הודעה על הארכת מועד להגשת מכרז 30-2019 - עריכת ביטוחי המועצה

תאריך פרסום:22/05/2019
מועד אחרון להגשה:26/05/2019 12:00
מספר מכרז:30-2019
קובץ מצורף:הודעה על הארכת מועד להגשת מכרז 30-2019 - עריכת ביטוחי המועצה
לפרטים נא לפנות ל-:

​liate@glt.otg.il

הודעה על הארכת מועד להגשת מכרז 30-2019 - עריכת ביטוחי המועצה