סייעות גני ילדים - מכרז פנימי חיצוני 23-2019

סייעות גני ילדים - מכרז פנימי חיצוני 23-2019

תאריך פרסום:03/03/2019
מועד אחרון להגשה:17/03/2019 08:00
מספר מכרז:מכרז כ"א פנימי/פומבי 23/2019
קובץ מצורף:סייעות גני ילדים - מכרז פנימי חיצוני 23-2019

​​​