מכרז לאספקת דלקים למועצה האזורית הגליל התחתון

מכרז לאספקת דלקים למועצה האזורית הגליל התחתון

תאריך פרסום:16/05/2019
מועד אחרון להגשה:15/06/2019 15:00
מספר מכרז:מס' 29/2019
קובץ מצורף:מכרז דלקים 2019 המועצה האזורית הגליל התחתון (002).pdf

​​​לפרטי המכרז יש להיכנס לקובץ המצורף.