מכרז לאספקת דלקים למועצה האזורית הגליל התחתון

מכרז לאספקת דלקים למועצה האזורית הגליל התחתון

תאריך פרסום:16/05/2019
מועד אחרון להגשה:16/06/2019 15:00
מספר מכרז:מס' 29/2019
קובץ מצורף:מכרז דלקים 2019 - נוסח מתוקן2 7.6.2019.pdf
לפרטים נא לפנות ל-:

​liate@glt.org.il​

​​​​לפרטי המכרז יש להיכנס לקובץ המצורף.