שטיפה ניקוי צילום ושאיבת בורות שומן ניקוי וצילום קווי ביוב במועצה אזורית גליל תחתון

תאריך פרסום
מועד אחרון להגשה
תיאור
קובץ מצורף
לפרטים נא לפנות ל-
מספר מכרז
קבצים מצורפים

שטיפה ניקוי צילום ושאיבת בורות שומן ניקוי וצילום קווי ביוב במועצה אזורית גליל תחתון

תאריך פרסום:04/07/2021
מועד אחרון להגשה:21/04/2021 12:00
מספר מכרז:18/2020
קובץ מצורף:נסח פרסום 18/2020