אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור שפכים ורשת הביוב בגליל התחתון

תאריך פרסום
מועד אחרון להגשה
תיאור
קובץ מצורף
לפרטים נא לפנות ל-
מספר מכרז
קבצים מצורפים

אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור שפכים ורשת הביוב בגליל התחתון

תאריך פרסום:04/07/2021
מועד אחרון להגשה:21/04/2021 12:00
מספר מכרז:17/2021
קובץ מצורף:נסח פרסום 17/2021