ביצוע עבודות לשמניה (הרחקת שפני הסלע) ביישובים מסד, בית רימון, גבעת אבני ומחלף גולני.

תאריך פרסום
מועד אחרון להגשה
תיאור

​​​מוזמנות​ בזאת הצעות מחיר מקבלנים / ספקים , לביצוע עבודות אספקה והתקנה של תשתיות ומערכות להרחקת

שפני הסלע .

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 7.3.21 בשעה 11:00 במוזיאון גולני ,לאחר סיור במוזיאון נמשיך לישובים מסד , בית רימון וגבעת אבני. (סיום משוער בשעה 15:00 )
את החומר ניתן לרכוש במשרדי מחלקת איכות סביבה במועצה. עלות המכרז 900 ₪, אשר לא יוחזרו.
המכרז הינו הנחה מאומדן.
שאלות הבהרה יתקבלו עד ליום 21.03.2021 בשעה 12:00 . את השאלות יש לשלוח לכתובת מייל: 
david@or-engineering.co.il​ 

הגשת ההצעות עד ליום 04​.04.21 עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל החברה הכלכלית.


קובץ מצורף
לפרטים נא לפנות ל-
מספר מכרז
קבצים מצורפים

ביצוע עבודות לשמניה (הרחקת שפני הסלע) ביישובים מסד, בית רימון, גבעת אבני ומחלף גולני.

תאריך פרסום:25/02/2021
מועד אחרון להגשה:18/04/2021 12:00
מספר מכרז:9/2021
קובץ מצורף:דף פתיחה לישמניה

​​​מוזמנות​ בזאת הצעות מחיר מקבלנים / ספקים , לביצוע עבודות אספקה והתקנה של תשתיות ומערכות להרחקת

שפני הסלע .

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 7.3.21 בשעה 11:00 במוזיאון גולני ,לאחר סיור במוזיאון נמשיך לישובים מסד , בית רימון וגבעת אבני. (סיום משוער בשעה 15:00 )
את החומר ניתן לרכוש במשרדי מחלקת איכות סביבה במועצה. עלות המכרז 900 ₪, אשר לא יוחזרו.
המכרז הינו הנחה מאומדן.
שאלות הבהרה יתקבלו עד ליום 21.03.2021 בשעה 12:00 . את השאלות יש לשלוח לכתובת מייל: 

הגשת ההצעות עד ליום 04​.04.21 עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל החברה הכלכלית.