מכרז זוטא - עיקור וסירוס חתולים ביישובי המועצה

מכרז זוטא - עיקור וסירוס חתולים ביישובי המועצה

תאריך פרסום:28/01/2021
מועד אחרון להגשה:08/02/2021 12:00
מספר מכרז:4/2021
קובץ מצורף:עיקור וסירוס חתולים ביישובי המועצה
לפרטים נא לפנות ל-:

שאלות הבהרה ניתן להעביר למנהל מחלקת איכות סביבה ותברואה, מר מיקי רייך במייל:


​​

המועצה הציבה לה למטרה לפעול למען צמצום מספר חתולי הרחוב, ושליטה בכמותם, בריאותם

ובאופי ואיכות חייהם של הנותרים, זאת בדרך ההומאנית ביותר. בצורה זו מתאפשר טיפול ובקרה

במרבית מאפייני הפגיעה האקולוגית אשר נגרמים על -ידי חתולי החוצות. כך - חתולים שעברו

עיקור/סירוס חוזרים לרחוב כשהם מחוסנים נגד כלבת, וכשהם בריאים ואינם מהווים סכנה לציבור

התושבים.