הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישוי וקידום עסקים

אחריות

פיקוח על העסקים וסיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרישיונות.

יעוד

לאפשר לכל העסקים לפעול תוך שמירה על חוק רישוי עסקים ובהליך רישוי תקין.

מטרה

קיום מטרות ודרישות רישוי עסקים ותקנותיו עד להוצאת רישיון עסק, ביעילות ובהליך אפקטיבי, תוך מתן שירות איכותי.

מטרות חוק רישוי עסקים

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • שמירה על שלום הציבור
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה
  • לצורך טיפול נאות של מח' רישוי עסקים במועצה, יש לעיין בנוהל תהליך הוצאת רישיון עסק

מסמכים ומידע רלוונטי נוסף