מכתב לתושבים בנושא ארנונה

 חדשות ועדכונים

תאריך 16/12/2019
תאריך תפוגה 30/01/2020
שיוך עדכונים
תיאור

​​​​

מכתב לתושבים מיום 29.12.2019

תושבים יקרים,

מבקש לעדכן כי ביום חמישי האחרון אישרו שרי הפנים והאוצר את בקשת המועצה מיום 23.06.2019 להעלאה חריגה בארנונה בשיעור של 2.36% כבר בימים הקרובים יוזמנו חברי המליאה וראשי הועדים לקחת חלק בצוות עבודה אשר יבחן את מודל תקצוב השירותים המועברים לועדים המקומיים הצפוי משינוי זה ויציג את המלצותיו לשולחן הנהלת המועצה להמשך דיון, זאת במטרה להרחיב ולטפח את השירותים הניתנים לתושבי הגליל התחתון.


מוזמנים לעיין במכתב​ המצ"ב מיום 24.06.2019 ה​מפרט אודות בקשת המועצה.​

מבקש להזכיר כי מהלך זה יתבצע ברגישות המתחייבת וכי המועצה קשובה למשפחות המתקשות לעמוד בנטל הארנונה, וזאת באמצעות ועדת ההנחות של המועצה

בברכה ,

ניצן פלג

ראש המועצה

תמונה
מכתב לתושבים -העלאה חריגה בארנונה
סדר הופעה 8
קבצים מצורפים

מכתב לתושבים בנושא ארנונה

מכתב לתושבים -העלאה חריגה בארנונה

​​​​

מכתב לתושבים מיום 29.12.2019

תושבים יקרים,

מבקש לעדכן כי ביום חמישי האחרון אישרו שרי הפנים והאוצר את בקשת המועצה מיום 23.06.2019 להעלאה חריגה בארנונה בשיעור של 2.36% כבר בימים הקרובים יוזמנו חברי המליאה וראשי הועדים לקחת חלק בצוות עבודה אשר יבחן את מודל תקצוב השירותים המועברים לועדים המקומיים הצפוי משינוי זה ויציג את המלצותיו לשולחן הנהלת המועצה להמשך דיון, זאת במטרה להרחיב ולטפח את השירותים הניתנים לתושבי הגליל התחתון.


מוזמנים לעיין במכתב​ המצ"ב מיום 24.06.2019 ה​מפרט אודות בקשת המועצה.​

מבקש להזכיר כי מהלך זה יתבצע ברגישות המתחייבת וכי המועצה קשובה למשפחות המתקשות לעמוד בנטל הארנונה, וזאת באמצעות ועדת ההנחות של המועצה

בברכה ,

ניצן פלג

ראש המועצה