פרס ראש המועצה ליישוב היפה

 חדשות ועדכונים

תאריך 03/11/2019
תאריך תפוגה 18/12/2019
שיוך עדכונים; כתבות
תיאור

תושבים יקרים,

החל משנת 2020 אנו מתחילים במסורת חדשה,

פרס ראש המועצה ליישוב היפה!

במסגרת התחרות יערכו ביקורים של צוות השיפוט ביישובי המועצה בהם יבחנו היישובים

בהתאם לפרמטרים שיוצגו לוועדיי הישובים מראש.

היישובים הזוכים יזכו בפרסים הבאים:

במקום הראשון - 30,000 ₪

במקום השני - 20,000 ₪

במקום השלישי - 15,000 ₪

במקום הרביעי - 10,000 ₪

במקום החמישי - 5,000 ₪

הכספים יועברו כתוספת לשירותים המועברים ליישוב.

בברכה,

ניצן פלג

ראש המועצה

צוות השיפוט: גלעד ונא ישראלי – מחלקת הנדסה, ליאת בר נוי – מחלקת רווחה,

גדי ליברמן – נציב בדימוס משטרת ישראל, איציק נחום – מנכ"ל פארק תעשיות קדמת הגליל.

חשוב להדגיש כי צוות השיפוט יבחן כל יישוב לגופו ולא ישווה בין היישובים

)בתחרות ייבחן המצב הקיים בכל יישוב, תהליך ההתקדמות והתוצאה(.

דף הקריטריונים והדרישות שעל פיו ייבחנו היישובים יעבור בקרוב לנציגים ביישובים.

תחילת התחרות - ינואר 2020 . במהלך השנה יבקר צוות השיפוט בישובים

ולקראת נובמבר 2020 תיסגר התחרות. הזוכים יוכרזו בטקס והפרס יוענק על ידי הנהלת המועצה​

תמונה
הישוב היפה
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

פרס ראש המועצה ליישוב היפה

הישוב היפה

תושבים יקרים,

החל משנת 2020 אנו מתחילים במסורת חדשה,

פרס ראש המועצה ליישוב היפה!

במסגרת התחרות יערכו ביקורים של צוות השיפוט ביישובי המועצה בהם יבחנו היישובים

בהתאם לפרמטרים שיוצגו לוועדיי הישובים מראש.

היישובים הזוכים יזכו בפרסים הבאים:

במקום הראשון - 30,000 ₪

במקום השני - 20,000 ₪

במקום השלישי - 15,000 ₪

במקום הרביעי - 10,000 ₪

במקום החמישי - 5,000 ₪

הכספים יועברו כתוספת לשירותים המועברים ליישוב.

בברכה,

ניצן פלג

ראש המועצה

צוות השיפוט: גלעד ונא ישראלי – מחלקת הנדסה, ליאת בר נוי – מחלקת רווחה,

גדי ליברמן – נציב בדימוס משטרת ישראל, איציק נחום – מנכ"ל פארק תעשיות קדמת הגליל.

חשוב להדגיש כי צוות השיפוט יבחן כל יישוב לגופו ולא ישווה בין היישובים

)בתחרות ייבחן המצב הקיים בכל יישוב, תהליך ההתקדמות והתוצאה(.

דף הקריטריונים והדרישות שעל פיו ייבחנו היישובים יעבור בקרוב לנציגים ביישובים.

תחילת התחרות - ינואר 2020 . במהלך השנה יבקר צוות השיפוט בישובים

ולקראת נובמבר 2020 תיסגר התחרות. הזוכים יוכרזו בטקס והפרס יוענק על ידי הנהלת המועצה​