כנס טכנולוגיות מקדמות קיימות

 חדשות ועדכונים

תאריך 25/09/2019
תאריך תפוגה 09/11/2019
שיוך עדכונים; כתבות
תיאור


כנס טכנולוגיות מקדמות קיימות

 

חברות, יזמים וארגונים מתחומי הקיימות ואיכות הסביבה מוזמנים להגיש הצעות להשתתפות בכנס מיזמים טכנולוגיים מקדמי קיימות בתצורות של הרצאות ו/או דוכני מוצר בנושאי 'טכנולוגיות מקדמות קיימות'  עבור חקלאים וחברות בתחומי המועצה גליל תחתון בפרט ובמרחב הצפוני בכלל.

דוגמאות לנושאים רלוונטים:

טיפול ושיפור שפכים בדגש על רפתות חלב ותעשייה, טיפול בפרש של רפתות, טיפול בגזם וברסק גזם, מיון ומחזור פסולת, קידום שמירת הניקיון, צמצום זיהום אויר / קרקע / מים, אנרגיות מתחדשות בדגש על תחום החקלאות ועוד.

חברה/ יזמות אשר מעוניינת להציג בכנס שבנדון מתבקשת להגיש את תמצית הצעה בעמוד אחד לכל היותר כולל פרטי המגיש.

ההצעות שייבחרו כמתאימות על ידי הנהלת מ.א הגליל התחתון, יתבקשו למסור הצעה מפורטת לצורך המשך התהליך.

 

* יודגש כי ההצעות וההצגות מיועדות הן למ.א הגליל התחתון והן ליזמים במרחב. ככל שמ.א הגליל התחתון תהיה מעוניינת להתקשר עם מי מהחברות הזוכות הרי זוכות אלו ידרשו להיבחר במסגרת מכרז פומבי, בהתאם להוראות הדין בחוק חובת המכרזים והתקנות הרלוונטיות

           

 

את ההצעות יש להגיש עד ליום 17.11.2019 לכתובת הדוא"ל ront@glt.org.il

 

בברכה

ניצן פלג

ראש המועצה 

תמונה
מסיק שומר חדש
סדר הופעה 7
קבצים מצורפים

כנס טכנולוגיות מקדמות קיימות

מסיק שומר חדש


כנס טכנולוגיות מקדמות קיימות

 

חברות, יזמים וארגונים מתחומי הקיימות ואיכות הסביבה מוזמנים להגיש הצעות להשתתפות בכנס מיזמים טכנולוגיים מקדמי קיימות בתצורות של הרצאות ו/או דוכני מוצר בנושאי 'טכנולוגיות מקדמות קיימות'  עבור חקלאים וחברות בתחומי המועצה גליל תחתון בפרט ובמרחב הצפוני בכלל.

דוגמאות לנושאים רלוונטים:

טיפול ושיפור שפכים בדגש על רפתות חלב ותעשייה, טיפול בפרש של רפתות, טיפול בגזם וברסק גזם, מיון ומחזור פסולת, קידום שמירת הניקיון, צמצום זיהום אויר / קרקע / מים, אנרגיות מתחדשות בדגש על תחום החקלאות ועוד.

חברה/ יזמות אשר מעוניינת להציג בכנס שבנדון מתבקשת להגיש את תמצית הצעה בעמוד אחד לכל היותר כולל פרטי המגיש.

ההצעות שייבחרו כמתאימות על ידי הנהלת מ.א הגליל התחתון, יתבקשו למסור הצעה מפורטת לצורך המשך התהליך.

 

* יודגש כי ההצעות וההצגות מיועדות הן למ.א הגליל התחתון והן ליזמים במרחב. ככל שמ.א הגליל התחתון תהיה מעוניינת להתקשר עם מי מהחברות הזוכות הרי זוכות אלו ידרשו להיבחר במסגרת מכרז פומבי, בהתאם להוראות הדין בחוק חובת המכרזים והתקנות הרלוונטיות

           

 

את ההצעות יש להגיש עד ליום 17.11.2019 לכתובת הדוא"ל ront@glt.org.il

 

בברכה

ניצן פלג

ראש המועצה