מרחב חינוכי משלים על פי יישובים

 חדשות ועדכונים

תאריך 05/10/2020
תאריך תפוגה 19/11/2020
שיוך עדכונים; כתבות
תיאור

מרחב חינוכי משלים-אילניהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=1
מרחב חינוכי משלים-ארבלhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=2
מרחב חינוכי משלים-ב. קשתhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=4
מרחב חינוכי משלים-ב.רימוןhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=3
מרחב חינוכי משלים-ג. אבניhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=5
מרחב חינוכי משלים-הזורעיםhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=6
מרחב חינוכי משלים-כ.זיתיםhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=7
מרחב חינוכי משלים-כ.חיטיםhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=8
מרחב חינוכי משלים-לביאhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=9
מרחב חינוכי משלים-מ.נטופהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=10
מרחב חינוכי משלים-מסדhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=11
מרחב חינוכי משלים-ש. אילןhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=12
מרחב חינוכי משלים-ש.דבורהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=13
מרחב חינוכי משלים-שרונהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=14

תמונה
סדר הופעה 3
קבצים מצורפים

מרחב חינוכי משלים על פי יישובים

מרחב חינוכי משלים-אילניהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=1
מרחב חינוכי משלים-ארבלhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=2
מרחב חינוכי משלים-ב. קשתhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=4
מרחב חינוכי משלים-ב.רימוןhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=3
מרחב חינוכי משלים-ג. אבניhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=5
מרחב חינוכי משלים-הזורעיםhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=6
מרחב חינוכי משלים-כ.זיתיםhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=7
מרחב חינוכי משלים-כ.חיטיםhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=8
מרחב חינוכי משלים-לביאhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=9
מרחב חינוכי משלים-מ.נטופהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=10
מרחב חינוכי משלים-מסדhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=11
מרחב חינוכי משלים-ש. אילןhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=12
מרחב חינוכי משלים-ש.דבורהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=13
מרחב חינוכי משלים-שרונהhttps://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=695&HugIndexNo=2205&HugSerialNo=0&KvutsaNo=14