הנחה בארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע באופן משמעותי

 חדשות ועדכונים

תאריך 02/10/2020
תאריך תפוגה 16/11/2020
שיוך עדכונים; כתבות
תיאור

בעלי עסקים יקרים,

בעקבות המשך התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת להקל על בעלי העסקים המחזיקים בנכס שאינו למגורים, הוחלט על ידי הממשלה לאשר מתווה נוסף לסיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית.

 

המועצה תעניק הנחה בשיעור של 95% לעסקים אשר זכאים למענק סיוע מהמדינה ועומדים באחד מן התנאים הבאים:

 

א. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון ₪ ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 60% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

ב. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪   

ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 80% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

 

תנאים לקבלת ההנחה מארנונה מהרשות המקומית:

 

1. על המחזיק בנכס (שאינו מגורים) המבקש לקבל הנחה זו בארנונה, יש להגיש באופן עצמאי בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשיה

 

2. בבקשת המחזיק לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יש לפרט, בין היתר, את פרטי הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה מארנונה וכן את פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.

 

3. מבקש ההנחה יפרט בבקשה שהוא מגיש לסוכנות, כי הוא מאשר את העברת המידע בגין בקשתו לזכאות להנחה מארנונה, מרשות המיסים ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס עליו הוא מבקש את ההנחה.

 

4. תקופת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית, על כן לצורך קבלת הנחה בארנונה ישנו צורך בקבלת אישור זכאות חדש לרשות מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בגין כל תקופה עוקבת עליה מבוקשת הנחה מארנונה.

 

5. כאמור, יש להגיש בקשה לזכאות הנחה מארנונה עבור כל תקופת זכאות, על כן, מבקש ההנחה יכול להגיש בקשה להנחה מארנונה עבור כל תקופה עוקבת לתקופת הזכאות בנפרד, או לחילופין להגיש בקשה עבור מספר תקופות עוקבות ביחד.

 

6. לא ניתן להגיש בקשה להנחה מארנונה מתוקף תיקון זה לאחר תאריך  .31.12.2022

 

 לפרטים ומידע נוסף יש לפנות לרשות לעסקים קטנים ובינוניים באתר משרד הכלכלה והתעשייה👇

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

 

בברכה

שלמה אלקחר

גזבר המועצה​


תמונה
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

הנחה בארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע באופן משמעותי

בעלי עסקים יקרים,

בעקבות המשך התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת להקל על בעלי העסקים המחזיקים בנכס שאינו למגורים, הוחלט על ידי הממשלה לאשר מתווה נוסף לסיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית.

 

המועצה תעניק הנחה בשיעור של 95% לעסקים אשר זכאים למענק סיוע מהמדינה ועומדים באחד מן התנאים הבאים:

 

א. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון ₪ ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 60% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

ב. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪   

ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 80% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

 

תנאים לקבלת ההנחה מארנונה מהרשות המקומית:

 

1. על המחזיק בנכס (שאינו מגורים) המבקש לקבל הנחה זו בארנונה, יש להגיש באופן עצמאי בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשיה

 

2. בבקשת המחזיק לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יש לפרט, בין היתר, את פרטי הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה מארנונה וכן את פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.

 

3. מבקש ההנחה יפרט בבקשה שהוא מגיש לסוכנות, כי הוא מאשר את העברת המידע בגין בקשתו לזכאות להנחה מארנונה, מרשות המיסים ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס עליו הוא מבקש את ההנחה.

 

4. תקופת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית, על כן לצורך קבלת הנחה בארנונה ישנו צורך בקבלת אישור זכאות חדש לרשות מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בגין כל תקופה עוקבת עליה מבוקשת הנחה מארנונה.

 

5. כאמור, יש להגיש בקשה לזכאות הנחה מארנונה עבור כל תקופת זכאות, על כן, מבקש ההנחה יכול להגיש בקשה להנחה מארנונה עבור כל תקופה עוקבת לתקופת הזכאות בנפרד, או לחילופין להגיש בקשה עבור מספר תקופות עוקבות ביחד.

 

6. לא ניתן להגיש בקשה להנחה מארנונה מתוקף תיקון זה לאחר תאריך  .31.12.2022

 

 לפרטים ומידע נוסף יש לפנות לרשות לעסקים קטנים ובינוניים באתר משרד הכלכלה והתעשייה👇

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

 

בברכה

שלמה אלקחר

גזבר המועצה​