שותפות ביחד סובב כנרת קוראת ליזמים עמותות וארגונים

 חדשות ועדכונים

תאריך 22/09/2020
תאריך תפוגה 06/11/2020
שיוך עדכונים
תיאור

​​​​​

'שותפות ביחד' היא תכנית כלל ארצית של הסוכנות היהודית שמחברת בין קהילות יהודיות

ברחבי העולם לבין קהילות שותפות בישראל.

שותפות סובב כנרת בין טבריה, יישובי מועצה אזורית גליל תחתון, מועצה אזורית עמק הירדן וכפר תבור ביחד עם הקהילות היהודיות של מילווקי וסנט. פול בארה"ב פועלת למעלה מ- 20 שנה באזור.

הקהילות משני עברי הים מקדמות ביחד פרויקטים חינוכיים קהילתיים וחברתיים ומעמיקות את הקשרים והחיבורים בין חברי הקהילות: תלמידים, בני נוער, מבוגרים ואנשי מקצוע מתחומים שונים.

בימים אלו יוצאת השותפות בקול קורא – שמטרתו תמיכה בפיתוח האזור וחיזוק החברה בו.

אנו מזמינים יזמים, רשויות, עמותות וארגונים הפועלים באזור להגיש הצעות למימון מיזם

חברתי חדש בתמיכת השותפות עד 10,000 $ למימון המיזם המוצע.

תנאי ההגשה:

1. התחום להגשת הבקשה- מיזם חברתי מחבר הפועל למען האזור והחברה בו.

2. על המיזם לפעול באחד/ כל יישובי השותפות ולהיות רלוונטי לכל אזורי השותפות )העיר

טבריה, מועצה אזורית עמק הירדן, מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה מקומית כפר תבור(

3. יתרון למיזם המאפשר חיבור עם הקהילות השותפות )מילווקי וסנט פול(.

4. יתרון למיזמים מקומיים של תושבי האזור.

5. יתרון למיזם המציג אפשרות למימון בצורת מצ'ינג (מקורות מימון נוספים/מימון תואם מגוף

אחר)

• את ההצעות יש להגיש לכתובת דוא"ל nofark@jafi.org   עד לתאריך 15/10/2020 .

• השותפות שומרת לעצמה את הזכויות לפעול בכל הנוגע לחלוקת הסיוע הכולל או חלקו.

• הצעות שיעמדו בקריטריונים יוזמנו להצגת המיזם במשרדי השותפות - תאריך יקבע בהמשך.

לפרטים נוספים נופר קופרשטיין מ"מ מנהלת השותפות   nofark@jafi.org


המסמך המלא בפורמט PDF
תמונה
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

שותפות ביחד סובב כנרת קוראת ליזמים עמותות וארגונים

​​​​​

'שותפות ביחד' היא תכנית כלל ארצית של הסוכנות היהודית שמחברת בין קהילות יהודיות

ברחבי העולם לבין קהילות שותפות בישראל.

שותפות סובב כנרת בין טבריה, יישובי מועצה אזורית גליל תחתון, מועצה אזורית עמק הירדן וכפר תבור ביחד עם הקהילות היהודיות של מילווקי וסנט. פול בארה"ב פועלת למעלה מ- 20 שנה באזור.

הקהילות משני עברי הים מקדמות ביחד פרויקטים חינוכיים קהילתיים וחברתיים ומעמיקות את הקשרים והחיבורים בין חברי הקהילות: תלמידים, בני נוער, מבוגרים ואנשי מקצוע מתחומים שונים.

בימים אלו יוצאת השותפות בקול קורא – שמטרתו תמיכה בפיתוח האזור וחיזוק החברה בו.

אנו מזמינים יזמים, רשויות, עמותות וארגונים הפועלים באזור להגיש הצעות למימון מיזם

חברתי חדש בתמיכת השותפות עד 10,000 $ למימון המיזם המוצע.

תנאי ההגשה:

1. התחום להגשת הבקשה- מיזם חברתי מחבר הפועל למען האזור והחברה בו.

2. על המיזם לפעול באחד/ כל יישובי השותפות ולהיות רלוונטי לכל אזורי השותפות )העיר

טבריה, מועצה אזורית עמק הירדן, מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה מקומית כפר תבור(

3. יתרון למיזם המאפשר חיבור עם הקהילות השותפות )מילווקי וסנט פול(.

4. יתרון למיזמים מקומיים של תושבי האזור.

5. יתרון למיזם המציג אפשרות למימון בצורת מצ'ינג (מקורות מימון נוספים/מימון תואם מגוף

אחר)

• את ההצעות יש להגיש לכתובת דוא"ל nofark@jafi.org   עד לתאריך 15/10/2020 .

• השותפות שומרת לעצמה את הזכויות לפעול בכל הנוגע לחלוקת הסיוע הכולל או חלקו.

• הצעות שיעמדו בקריטריונים יוזמנו להצגת המיזם במשרדי השותפות - תאריך יקבע בהמשך.

לפרטים נוספים נופר קופרשטיין מ"מ מנהלת השותפות   nofark@jafi.org


המסמך המלא בפורמט PDF