קול קורא לתחרות אמנות פלסטית עבור סטודנטים בני המועצה האזורית הגליל התחתון

 חדשות ועדכונים

תאריך 08/09/2020
תאריך תפוגה 23/10/2020
שיוך כתבות
תיאור
מרכז הצעירים והמרכז הקהילתי במועצה האזורית גליל תחתון, בשיתוף מפעל הפיס ובמסגרת מיזם זומו, מוזיאון אמנות עכשווית שנודד ברחבי ישראל ומציג תערוכות שנאצרות ונוצרות בשיתוף עם הקהילות המקומיות,
שמחים להזמין סטודנטים לאמנות לשלוח עבודות לתחרות נושאת מלגת לימודים שנתית על סך 10,000 ₪.

סטודנט שיזכה במלגה יהיה מחויב ב-140 שעות מעורבות חברתית, 50 שעות מתוכן יוכרו במסגרת עבודתו בתחרות.
 90 שעות יועדו לפעילות במסגרת המרכז הקהילתי של הגליל התחתון.

מוזמנים להגיש הצעות לעבודות שיוצגו בחלל בתחומי המועצה למשך מספר ימים.
מתוך העבודות שיישלחו תיבחר עבודה אחת שתוצג לצד יתר העבודות בתערוכה קבוצתית.

 • יש לשלוח עד ארבעה דימויים של עבודה/ות המוצע/ות לתערוכה, לא מיועד לעבודות וידאו/סאונד/פרפורמנס.
 • מבין העבודות שישלחו תתקבל עבודה אחת שתוצג בתערוכה. הפקת העבודה, העברתה לחלל התערוכה ואיסופה בתום התערוכה, באחריות האמנ/ית.
 • ועדה אמנותית תשפוט את העבודות ולסטודנט/ית שיזכה תוענק מלגה בסך 10,000 ₪.

להלן הקריטריונים להגשת בקשה למועמדות:
 • ​לימודים במוסדות להשכלה גבוהה בשנה"ל תשפ"א המוכרים  ע"י המועצה להשכלה גבוהה (בהיקף מינימום של 22 ש"ש).
 • סטודנטים הגרים בישובי המועצה.
 • סטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני.
 • סטודנטים עד גיל 45.
 • הנדסאים 5 שנים מיום השחרור ועד גיל 45.​

לטופס הבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • צילום תעודת זהות והספח של שני ההורים.
 • אישור לימודים.
 • אישור על גובה שכר לימוד שנתי.
 • אישור על תשלום שכר לימוד.
 • אישור על מספר שעות לימוד.

לבקשות במייל יש לצרף את הפרטים הבאים בצירוף המסמכים;
שם ושם משפחה:
מוסד לימודים:
היישוב בו מתגוררת המשפחה ובו גדל/ האמנ/ית:
מקום המגורים הנוכחי:

את העבודות יש לשלוח אל שרי לרנר רכזת מלגות וחיילים משוחררים sarayl@glt.org.il\ 054-2446423

לשאלות נוספות יש לפנות לחני 052-3782475
תאריך אחרון לשליחת העבודות:  1/10/2020

תמונה
מלגה לסטודנטים אמנים צעירים
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

קול קורא לתחרות אמנות פלסטית עבור סטודנטים בני המועצה האזורית הגליל התחתון

מלגה לסטודנטים אמנים צעירים
מרכז הצעירים והמרכז הקהילתי במועצה האזורית גליל תחתון, בשיתוף מפעל הפיס ובמסגרת מיזם זומו, מוזיאון אמנות עכשווית שנודד ברחבי ישראל ומציג תערוכות שנאצרות ונוצרות בשיתוף עם הקהילות המקומיות,
שמחים להזמין סטודנטים לאמנות לשלוח עבודות לתחרות נושאת מלגת לימודים שנתית על סך 10,000 ₪.

סטודנט שיזכה במלגה יהיה מחויב ב-140 שעות מעורבות חברתית, 50 שעות מתוכן יוכרו במסגרת עבודתו בתחרות.
 90 שעות יועדו לפעילות במסגרת המרכז הקהילתי של הגליל התחתון.

מוזמנים להגיש הצעות לעבודות שיוצגו בחלל בתחומי המועצה למשך מספר ימים.
מתוך העבודות שיישלחו תיבחר עבודה אחת שתוצג לצד יתר העבודות בתערוכה קבוצתית.

 • יש לשלוח עד ארבעה דימויים של עבודה/ות המוצע/ות לתערוכה, לא מיועד לעבודות וידאו/סאונד/פרפורמנס.
 • מבין העבודות שישלחו תתקבל עבודה אחת שתוצג בתערוכה. הפקת העבודה, העברתה לחלל התערוכה ואיסופה בתום התערוכה, באחריות האמנ/ית.
 • ועדה אמנותית תשפוט את העבודות ולסטודנט/ית שיזכה תוענק מלגה בסך 10,000 ₪.

להלן הקריטריונים להגשת בקשה למועמדות:
 • ​לימודים במוסדות להשכלה גבוהה בשנה"ל תשפ"א המוכרים  ע"י המועצה להשכלה גבוהה (בהיקף מינימום של 22 ש"ש).
 • סטודנטים הגרים בישובי המועצה.
 • סטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני.
 • סטודנטים עד גיל 45.
 • הנדסאים 5 שנים מיום השחרור ועד גיל 45.​

לטופס הבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • צילום תעודת זהות והספח של שני ההורים.
 • אישור לימודים.
 • אישור על גובה שכר לימוד שנתי.
 • אישור על תשלום שכר לימוד.
 • אישור על מספר שעות לימוד.

לבקשות במייל יש לצרף את הפרטים הבאים בצירוף המסמכים;
שם ושם משפחה:
מוסד לימודים:
היישוב בו מתגוררת המשפחה ובו גדל/ האמנ/ית:
מקום המגורים הנוכחי:

את העבודות יש לשלוח אל שרי לרנר רכזת מלגות וחיילים משוחררים sarayl@glt.org.il\ 054-2446423

לשאלות נוספות יש לפנות לחני 052-3782475
תאריך אחרון לשליחת העבודות:  1/10/2020