הנחה בארנונה לעסקים, תעשיה ומסחר

 חדשות ועדכונים

תאריך 01/04/2020
תאריך תפוגה 16/05/2020
שיוך עדכונים
תיאור


שמחים לעדכן כי מליאת המועצה אישרה היום הנחה שנתית בגובה 25% מסכום הארנונה הכללית לנכסים שאינם למגורים ובהתאם לקריטריונים שהוגדרו בתקנות (ארנונה לעסקים, תעשיה ומסחר),  למשך כל שנת 2020. 

הנחה זו אושרה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התש"פ – 2020, שנחתמו על ידי שר הפנים שבוע שעבר, ובתקווה יסייעו לבעלי העסקים במועצה לצלוח את התקופה המאתגרת שכולנו חווים.

הזכאים להנחה יעודכנו ע"י מחלקת הגביה במועצה ובהתאם יעודכן חשבונם.

תמונה
 
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

הנחה בארנונה לעסקים, תעשיה ומסחר


שמחים לעדכן כי מליאת המועצה אישרה היום הנחה שנתית בגובה 25% מסכום הארנונה הכללית לנכסים שאינם למגורים ובהתאם לקריטריונים שהוגדרו בתקנות (ארנונה לעסקים, תעשיה ומסחר),  למשך כל שנת 2020. 

הנחה זו אושרה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התש"פ – 2020, שנחתמו על ידי שר הפנים שבוע שעבר, ובתקווה יסייעו לבעלי העסקים במועצה לצלוח את התקופה המאתגרת שכולנו חווים.

הזכאים להנחה יעודכנו ע"י מחלקת הגביה במועצה ובהתאם יעודכן חשבונם.