קול קורא למלגת קרן מרקוזה תש"פ/תשפ"א

 חדשות ועדכונים

תאריך 08/03/2020
תאריך תפוגה 22/04/2020
שיוך עדכונים; כתבות
תיאור

קול קורא למלגת "קרן מרקוזה" תש"פ\תשפ"א


קישור לטופס המלא

אנו שמחים להודיע כי גם השנה המועצה האזורית הגליל התחתון ממשיכה לתת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
קבלת המלגה מותנית בפעילות למעורבות חברתית למען הקהילה. היקף השעות כ-65 בתמורה ל700 יורו. במידה ומפעל הפיס ישתתף גם השנה בהענקת המלגה מס' השעות יהיה כ-130 בתמורה ל-10,000 ₪ לשנת הלימודים.

 

להלן הקריטריונים להגשת בקשה למועמדות:

·         לימודים במוסדות להשכלה גבוהה בשנה"ל תשע"ז המוכרים  ע"י המועצה להשכלה גבוהה (בהיקף מינימום של 22 ש"ש).

·         סטודנטים הגרים בישובי המועצה.

·         סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' ומעלה ולתואר שני.

·         סטודנטים עד גיל 45.

·         הנדסאים 5 שנים מיום השחרור ועד גיל 45.

 

לטופס הבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:

·         צילום תעודת זהות כולל הספח.

·         צילום תעודת זהות והספח של שני ההורים.

·         אישור לימודים.

·         אישור על גובה שכר לימוד שנתי.

·         אישור על תשלום שכר לימוד.

·         אישור על מספר שעות לימוד.

·         תעודת שחרור או פטור משרות צבאי /  שירות לאומי.

·         צילום תלושי שכר של שני ההורים (גם לסטודנט נשוי) לחודשים ינואר, פברואר 2020.

·         צילום תלושי שכר של הסטודנט לחודשים ינואר, פברואר 2020. הצהרה על הכנסות נוספות (במידה ויש).

·         כל מידע נוסף על המשפחה כגון: יתמות, נכות, קצבת זקנה, דמי אבטלה, תמיכה של מחלקת רווחה וכדומה מחייב מסמכים המעידים על מצב סוציו-אקונומי.

·         ניתן להוסיף מכתב הנמקה (הכולל פעילויות התנדבות, נימוקים למתן מלגה וכו') העשוי לסייע בקבלת המלגה.

מצ"ב טפסי בקשה, יש להגישם לא יאוחר מיום ה' ה-03/06/2020 עד השעה 15:00    

*קבלת המלגה מותנית בהעברת הכסף מהתורם, על פי קריטריונים של ועדת מלגות.
*הפניה בלשון זכר אך הכוונה לפניה שוויונית של שני המינים.הדס אלעד,

מנהלת מרכז צעירים

אגף החינוך

מ.א. גליל תחתון

054-6634330

hadasel@glt.org.il

 


תמונה
מלגת מרקוזה
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

קול קורא למלגת קרן מרקוזה תש"פ/תשפ"א

מלגת מרקוזה

קול קורא למלגת "קרן מרקוזה" תש"פ\תשפ"א


קישור לטופס המלא

אנו שמחים להודיע כי גם השנה המועצה האזורית הגליל התחתון ממשיכה לתת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
קבלת המלגה מותנית בפעילות למעורבות חברתית למען הקהילה. היקף השעות כ-65 בתמורה ל700 יורו. במידה ומפעל הפיס ישתתף גם השנה בהענקת המלגה מס' השעות יהיה כ-130 בתמורה ל-10,000 ₪ לשנת הלימודים.

 

להלן הקריטריונים להגשת בקשה למועמדות:

·         לימודים במוסדות להשכלה גבוהה בשנה"ל תשע"ז המוכרים  ע"י המועצה להשכלה גבוהה (בהיקף מינימום של 22 ש"ש).

·         סטודנטים הגרים בישובי המועצה.

·         סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' ומעלה ולתואר שני.

·         סטודנטים עד גיל 45.

·         הנדסאים 5 שנים מיום השחרור ועד גיל 45.

 

לטופס הבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:

·         צילום תעודת זהות כולל הספח.

·         צילום תעודת זהות והספח של שני ההורים.

·         אישור לימודים.

·         אישור על גובה שכר לימוד שנתי.

·         אישור על תשלום שכר לימוד.

·         אישור על מספר שעות לימוד.

·         תעודת שחרור או פטור משרות צבאי /  שירות לאומי.

·         צילום תלושי שכר של שני ההורים (גם לסטודנט נשוי) לחודשים ינואר, פברואר 2020.

·         צילום תלושי שכר של הסטודנט לחודשים ינואר, פברואר 2020. הצהרה על הכנסות נוספות (במידה ויש).

·         כל מידע נוסף על המשפחה כגון: יתמות, נכות, קצבת זקנה, דמי אבטלה, תמיכה של מחלקת רווחה וכדומה מחייב מסמכים המעידים על מצב סוציו-אקונומי.

·         ניתן להוסיף מכתב הנמקה (הכולל פעילויות התנדבות, נימוקים למתן מלגה וכו') העשוי לסייע בקבלת המלגה.

מצ"ב טפסי בקשה, יש להגישם לא יאוחר מיום ה' ה-03/06/2020 עד השעה 15:00    

*קבלת המלגה מותנית בהעברת הכסף מהתורם, על פי קריטריונים של ועדת מלגות.
*הפניה בלשון זכר אך הכוונה לפניה שוויונית של שני המינים.הדס אלעד,

מנהלת מרכז צעירים

אגף החינוך

מ.א. גליל תחתון

054-6634330

hadasel@glt.org.il