הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טפסים הנדסה

טופסמסנן
אישור חריג להטלת ארנונה
בקשה לאישור חיבור זמני לחשמל, מים, טלפון
בקשה לאישור להספקת חשמל טופס 4
בקשה להיתר בניה - מידע כללי
בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט
בקשה לשומה והתחייבות
דיווח על ביקורת באתר בניה
הנחיות למיגון עבור תוספת בניה ובניה חדשה
טופס בקשה לרישוי עסק
טופס חציית כביש לצורך חיבור
טופס להגשת חישובים סטטיים
מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל התחתון 7-2014
נספח להיתר בנייה
נספח תכנית מפורטת
תצהיר בעלי הנכס בנוגע להיתר בניה
תצהיר והודעה לגובלים בחלקה בדבר בקשת הקלה