הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בעלי תפקידים באגף החינוך

  
  
  
  
  
יעל קרמרמנהלת מחלקת גני ילדים04-662838104-6628218yaelk@glt.org.il
נוי הוכמןמזכירת המחלקה לגיל הרך04-662821704-6628218noym@glt.org.il
ארי מובסוביץמנהל מחלקת ספורט04-662821704-6628218 arim@glt.org.il
מירב אוחיוןמזכירת המחלקת ספורט04-6628217 04-6628218meravoh@glt.org.il
טובית שמואלימנהלת מחלקת ילדים ונוער04-6628217tovitsm@glt.org.il
מאיר ג'ובנימנהל המחלקת תחבורה04-662821504-6628228tahbura@glt.org.il
רונית בנימיןמזכירת מחלקת תחבורה04-662821504-6628228tahbura@glt.org.il
הדס אלעדמנהלת מרכז צעיריםhadasel@glt.org.il
טליה גרוספלדרכזת תרבותtarbut.syfria@gmail.com
יעל ברמנהלת שפ"יyael_bar@netvision.net.il
פזית ראובןמנהלת הספרייהsyfriakad@gmail.com, pazitg@glt.org.il
שלומית קירצמןמ"מ מנהל אגף החינוךshlomitk@glt.org.il
שיר מרגוליןקצינת ביקור סדיר ואחראית תחום תומכי הוראה בחינוך המיוחד04-6628200 שלוחה 369shirm@glt.org.il
רחל שרוןמנהלת לשכת מנהל אגף החינוך ושפ"י04-6628234rachels@glt.org.il
יעלה ישראלמזכירת אגף החינוך04-6628217yaalai@glt.org.il