הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חינוך

מערכת החינוך בישראל מיוסדת על שלושה חוקים מרכזיים ועל תקנות שהותקנו בעקבותיהם:
חוק חינוך חובה (1949) , חוק חינוך ממלכתי (1953) וחוק הפקוח (1969) .
 
הגורמים הנוטלים חלק במימוש חוקים אלה הם: משרד החינוך, הרשות המקומית וההורים.
החוק מטיל במשותף על משרד החינוך ועל המועצה לדאוג שתלמידים יבקרו במוסד חינוכי מגיל 5 עד כתה י', תוך מחויבות המדינה לספק חינוך חובה חינם.
המועצה אחראית על רישום הילדים מגיל 3 , על קיום ואחזקת מוסדות החינוך, על הביקור הסדיר על הבינוי, על הסעות התלמידים ועל שמירת אופי המגזרים הממלכתיים של החינוך. המועצה אחראית על מערכת החינוך בתוקף היותה רשות חינוך אזורית .
גם לאור הזכויות ההיסטוריות של הקיבוץ והמושב כרשויות חינוך מקומיות הזרוע המבצעת של רשת החינוך האזורית היא אגף החינוך, והעומד בראשו הינו בעל מעמד סטטוטורי. האגף פועל לקידום החינוך של תלמידי האזור, לרבות הענקת שירותים נוספים שאינם כלולים בתחום חינוך החובה.  

תחת אגף החינוך פועלות מחלקות הנוגעות לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במועצה: ספורט, ילדים ונוער, השכלה גבוהה, קב"ס, ספרייה אזורית, תרבות, שירות פסיכולוגי, תחבורה, הגיל הרך.

קיים שיתוף פעולה פורה בין אגף החינוך לבתי הספר השונים במרחב הגליל התחתון. בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים מפעילה המועצה יום לימודים ארוך ומעשירה את הילדים במגוון חוגים.