הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

לשכת סגן ראש המועצה - תנופ"ה

​​​

אופיר שיק סגן ומ"מ ​​ראש המועצה


מחזיק תיק תנופ"ה

{תכנון, ניהול ופיתוח הגליל התחתון}         ​

• תכנון רב שנתי לפיתוח הבינוי והתשתיות במועצה בהלימה לחזון המועצה ולצרכים המידיים והעתידיים של היישובים והתושבים.

• ייזום ויישום פרויקטים כנגזרת מהתכנון הנ"ל בכל מרחב שטחי המועצה, הכולל הקמת ישובים חדשים, תכנון ההרחבות בישובים הקיימים, פיתוח התשתיות ומבני הציבור בישובים, מוסדות החינוך, אזורי התעשיה, המסחר והפנאי.

• רתימת משרדי ממשלה וארגונים נוספים הרלוונטים לתחומים אלו.

• אחריות לייעול מנגנון הבקרה והאחזקה של מבני הציבור ברחבי המועצה.


 


יו"ר המרכז הקהילתי       


  • אחריות כוללת לפעילותו של המרכז הקהילתי כמרכז משגשג, יעיל ושירותי.
  • אחריות להבניית הקשר החיובי של המרכז עם המועצה.
  • קביעת מדיניות הפעלה וגיבוש חזון למרכז הקהילתי ברוח חזון המועצה.

 

מוביל ההליך האסטרטגי 

  • הובלת תהליך מקצועי וסדור לגיבוש חזון ואסטרטגיית פעולה של המועצה, ע"י גורמי מקצוע רלוונטים ותוך שיתוף ציבור