מידעון הרישום לגני הילדים ​לשנת הלימודים תשפ"ג 2023 - 2022

הורים יקרים,

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיימה. להתראות בשנה הבאה. לרישום מאוחר יש למלא טופס רישום מאוחר בתוך טפסים מקוונים