​השרות הפסיכולוגי-חינוכי הוא שרות ציבורי הניתן לתושבי המועצה אשר ילדיהם לומדים במסגרות החינוך בתחומי המועצה האזורית גליל תחתון. השאיפה היא להעניק שירות (שמרכיביו יפורטו בהמשך) לכל המשפחות שיש להם ילדים מגיל ארבע לערך ( גן טרום-חובה) ועד סוף החטיבה העליונה בבית הספר העל-יסודי.
הגשמת שאיפה זאת כרוכה בהקצאת משאבים כספיים שאינם מוקצים עדיין למטרה זו במשרדי הממשלה, ובינתים הגענו למצב שכל גני הילדים מגיל ארבע ומעלה וכל בתי הספר היסודיים מקבלים את סל השירותים המוגדר בחוק. חטיבת הביניים והחטיבה העליונה מקבלות שירות מצומצם, בעיקר סיוע להנהלה וליועצות.

השירות הפסיכולוגי-חינוכי הוא שירות מטעם משרד החינוך, והעובדים בו, כולם פסיכולוגים, מקבלים את הרשיון ממשרד הבריאות לאחר שנות לימוד רבות ובחינות אחדות.

סל השירותים

סל השירותים הניתן חינם כולל:

 • יעוץ למנהלות ולמורות
 • יעוץ לצוותים החינוכיים הגנים ובבתי הספר
 • איבחוני בשילות לקראת כיתה א'
 • איבחונים שונים על פי הצורך כולל מבחנים לאיתור לקויי למידה ולזיהוי הפרעת קשב וריכוז ומבחני אינטליגנציה ומבחני אישיות
 • טיפול קצר מועד בילדים
 • יעוץ והדרכת הורים
 • התערבות במצבי משבר וחירום

יוזמות מקומיות במסגרת השירות

 • סדנה לחרדת בחינות
 • סדנה לילדים עם קשיי התנהגות
 • סדנה לילדים שהוריהם בתהליכי גירושין
 • קבוצת הורים לילדים בעלי ליקויי תקשורת
 • קבוצה לילדים עם קושי בקשרים חברתיים פ

פרטים נוספים אודות מרכז המפגשים של השירות הפסיכולוגי בקישור זה

עבודת השפ"י מתבצעת

 • בשטח
 • במסגרות החינוכיות
 • בבניין המועצה בשכנות לאגף החינוך
יעל בר
מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי
04-6628217