שם המושב נולד בעקבות צליל שמה של ח'ירבת סַרוּנה הסמוכה (ע"ע סרונה, חורבת).

מושב (תנועת המושבים) במזרח הגליל התחתון, ליד כביש מס' 767 (מכפר תבור לכנרת), ובו כ-530 תושבים.
ראשיתו ב-1913 כחווה של חברת אחוזה שיקגו. תחילה נקרא המקום חוות רמה, אך השם הערבי המשיך לשמש את המקום ולבסוף אומץ רשמית בצורה העברית שָׁרוֹנָה.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נפסק הסיוע הכספי שהגישה חברת אחוזה לחווה, וכתוצאה מכך שקעה החווה בחובות לבנק אפּ"ק וניטשה כמעט כליל. בתום המלחמה חודשו העבודות בחווה ואף התיישבו בה ארבע משפחות של חברי אחוזה שיקגו, אבל בשנת 1920 החליטה חברת אחוזה להפסיק את התמיכה בשרונה, וב-1928 עזבו את החווה שתי המשפחות האחרונות שנותרו בה.
היישוב הנוכחי הוקם ב-1938 במסגרת ישובי חומה ומגדל בידי עולים מפולין חברי ארגון א"ד גורדון.

ענפי המשק

חקלאות , עבודות חוץ, תעשייה זעירה וצימרים.

טלפון:072-2506959

פקס:072-2506958

דואל:Sarona1938@gmail.com 

יניב גלוגר
יו"ר ועד