• ניתן לשאול עד 5 ספרים בו-זמנית.
 • ההשאלה לחודש ימים למעט מקרים מיוחדים.
 • ההשאלה היא ללא עלות.
 • ניתן לשאול ספרים דיגיטליים באפליקציות ליבי (Libby), עברית וגטבוקס. להתחברות לשירות ללא תשלום יש לפנות לצוות הספרייה.
 • בספרייה קיימים מאות כותרים על גבי דיסקים לשמיעה ובאפליקציות.

הזמנות ספרים

 • ניתן להיכנס לתור ממתינים של פריט מהאוסף.
 • עם החזרת הספר לספרייה מועברת הודעה למזמין. הספר יישמר לקורא במשך 7 ימים בדלפק הספרייה.
 • ניתן להזמין פריטים באמצעות הטלפון או המייל.
 • הזמנה והארכת ספרים באתר קטלוג הספרייה באמצעות שם משתמש וסיסמא. כדי להירשם יש לפנות לצוות הספרייה בבקשה שיעדכנו בכרטיס הקורא שם משתמש וסיסמא.

למעבר לקטלוג​ הספרייה - לחצו כאן!

 

בשל ריבוי חוסרי ספרים ותושבים שנאלצים להמתין זמן ארוך לספר שברצונם לקרוא, נוהל השאלת הספרים השתנה. על כל קורא לחתום על כתב התחייבות לשמירה והחזרת הספרים בשלמותם.

להלן הנוהל:

 1. השאלת ספר למשך 30 יום.
 2. באישור הספרנית – הארכה נוספת של משך ההשאלה.
 3. במקרה של השחתת ספר או אובדן ספר, תתאפשר החזרת ספר זהה או חיוב על סך 40 ₪ (לאחר חודש אוקטובר 2023 החיוב יעלה).
 4. איחור העולה על תקופה של 6 חודשים, דינו כדין ספר אבוד - ניתן להחזיר ספר זהה או חיוב על סך 40 ₪ (לאחר חודש אוקטובר 2023 החיוב יעלה).
 5. ניתן לשלם על ספר אבוד באמצעות כרטיס אשראי או מזומן בדלפק הספרייה סניף גבעת אבני - 04-6951645, סניף כדורי - 04-6628219.

פתיחת כרטיס קורא

שם ושם משפחה של בעל המנוי
של בעל המנוי
של בעל המנוי
של בעל המנוי
של בעל המנוי

כתב התחייבות

אני מתחייב להחזיר את הספרים שהושאלו מהספרייה עד לתקופה של 30 ימים, ידוע לי כי ניתן להאריך את תקופת ההשאלה בשיחת טלפון או שליחת מייל לצוות הספרייה ולקבל על כך אישור. באם הספר לא יחזור לאחר תקופה של 6 חודשים / יושחת, אני מתחייב.ת להסדיר תשלום על סך 40 ₪ עבור כל אחד מהספרים בדלפק הספרייה

במידה ובעל הכרטיס הוא קטין, יש לציין את שמו המלא של ההורה
במידה ובעל הכרטיס הוא קטין, יש לציין את מספר הטלפון הנייד של ההורה
Browser not supported