ערכת רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023​

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד החל ביום 23.01.2023 ויסתיים ביום 12.02.2023 

רישום תשפד_com.pdf

לרישום מאוחר יש למלא טופס רישום מאוחר בתוך טפסים מקוונים