ארנונה

ארנונה היא תשלום חובה מסוג מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית. מטרתה של הארנונה היא לממן את הפעילויות השונות של הרשות. על גביית הארנונה אחראית הרשות המקומית בה מצוי הנכס. הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין וביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק. לרשות המקומית ניתנת הסמכות לפריסת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה. רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים.​

שנה דו"ח
2023 מיסי וועדים מקומיים לשנת 2023
2023 טיוטת צו ארנונה  לשנת 2023 הכוללת בקשות לאישור חריג
2022 צו ארנונה 2022 הכולל תוספת אישור חריג לשנת 2022.
2022 טיוטת צו ארנונה 2022
2022 אישור הבקשה 2022
2021 צו ארנונה לשנת 2021
2021 טיוטא צו ארנונה לשנת 2021
2020 טיוטא - צו ארנונה לשנת  2020
2020 טיוטא צווי ארנונה - ועדים מקומיים 2020
2020 צו מיסים 2020 לאחר התוספת שאושרה באישור חריג
2020 אישור הבקשה 2020
2020 טיוטא צו מסים 2021
2019 צו ארנונה לשנת 2019
2018 טיוטא -צו ארנונה לשנת 2018
2018 טיוטא -צו ארנונה לשנת 2018
2018 צו מיסים לשנת 2018
2017 צו ארנונה לשנת 2017
2016 אישור חריג להטלת ארנונה - יוני 2016
2016 צו מיסים לשנת 2016 כולל האישור חריג לתוספת מס לשנת 2016
2015 צו ארנונה לשנת 2015
2015 צו ארנונה לשנת 2015 לאחר אישור חריג להטלת  ארנונה לשנת 2014
2015 אישור צווי ארנונה ועדים מקומיים לשנת 2015
2014 צווי ארנונה ועדים מקומיים- בקשה לאישור חריג לשנת 2014
2014 צו ארנונה לשנת 2014
2013 צו מיסים לשנת 2013
2012 בקשה לשינוי בצו הארנונה לשנת 2012
2012 צו מיסים מתוקן לשנת 2012
2012 צו מיסים לשנת 2012
2011 צו ארנונה לשנת 2011