"ילדים ונוער הם שליש מהאנושות,

מגיע להם שליש מכל אוצרותיה.

לא בחסד, אלא בזכות"

- יאנוש קורצ'אק -

קצת על המחלקה...​

אלה בדש - מנהלת מחלקת ילדים ונוער

נועם בן מאיר – רכזת האשכול החילוני ותנועת הנוער התנועה החדשה

דרוש/ה – רכז/ת האשכול הדתי ותנועת הנוער בני עקיבא

דרוש/ה- רכז/ת תכנית להב"ה למניעה ואיתור התנהגויות סיכוניות

מחלקת הילדים והנוער אחראית על החינוך הבלתי פורמאלי ותנועות הנוער של הילדים והנוער מכיתות א' – י"ב. מטרת המחלקה היא מתן מענה חינוכי איכותי, יעיל וזמין, הקשוב לצרכים המגוונים והמתעדכנים בתחום הנוער בכלל ישובי המועצה. מגוון הפעילויות במחלקה מיועדות לכלל הילדים ובני הנוער במועצה.

 

המחלקה אמונה על התחומים הבאים:

 1. פיתוח וחיזוק קשר עם מנהיגות הישוב בתחום הנוער - ועדות החינוך והנוער - מיצוב תחום ועדות החינוך והנוער היישוביות כגוף חינוכי נבחר/מתנדב האמון על החב"פ ביישוב והקשר עם מחלקת הנוער במועצה
 2. הכשרה למדריכים בוגרים - הכשרות ולימוד מתמיד כיצד להוביל ביישוב מערכת חינוך בלתי פורמאלית במסגרת פעילות יציבה ומשמעותית.
 3. תנועת הנוער הפועלות בישובי המועצה – בני עקיבא והתנועה החדשה. הכשרת רכזי הנוער לתכני התנועה, הכשרה מקצועית להובלת תנועה בישוב, מפגשי הכשרה ש"ש אזוריים. חלק פעיל באירועים תנועתיים ארציים לכלל השכבות, טיולים, סמינרים, פעילויות. שנת גיבוש וחיבור אזורי לצוות תנועתי שיוביל פעילות איכותית ביישובים ובאזור.
 4. מתן מענה מותאם למגוון האוכלוסיות במועצה על ידי חלוקה לשני אשכולות עיקריים - האשכול הדתי והאשכול החילוני.
 5. פיתוח מנהיגות נוער אזורית ומנהיגות מקומית ישובית - מועצת נוער רשותית - הקמת קבוצת מנהיגות נוער הפועלת במרחב לטובת פעילות בקהילות המועצה. תהליך ט' – פיתוח קבוצת מנהיגות צעירה, תכנית מד"צים ותכנית העצמה לשכבות בוגרות. הכנה מיטבית לשירות משמעותי.
 6. נוער בסיכון - פיתוח מענה רחב ומקיף לאיתור התנהגויות סיכוניות ברשות.
 7. שילוב אוכלוסיות מיוחדות בפעילות הנוער.
 8. קשר עם בתי הספר במועצה.

  אנו מאמינות!
 • כי לכל ילד וילדה פוטנציאל ייחודי אותו עלינו לזהות ולקדם תהליך המאפשר את מימושו.
 • אנו מאמינות בכוחם וביכולתם של הילדים ובני הנוער להשפיע ולהיות מעורבים בקהילה ובחברה.
 • אנו מאמינות כי יש לטפח את הקשר הערכי המתחיל בבית הילד/ה ממשיך בבית הספר ומגיע אלינו כקשר ומסר ערכי אחיד ורציף.
 • אנו מאמינות ביצירת מערך תומך לכל יישובי המועצה ולקיום פעילות משותפת המייצרת מפגשים בין כלל המגזרים במועצה ובסביבתה כחלק מחיזוק הסובלנות האזורית.

ובעיקר – אנו פועלות ונפעל בענווה ובכבוד לילדכם, לזכויותיהם, ולכישרונם.