לאתר האינטרנט של הישוב​

מושב בגליל התחתון בבקעת יבנאל על יד צומת פוריה. משתייך לפועל המזרחי.
הזורעים נוסד בשנת 1939 על אדמת פיק"א, במסגרת חומה ומגדל. הארגון המייסד נקרא בח"ד - ברית חלוצים דתיים שקבל הכשרה בהולנד.
בדרך להזורעים עבדו בנחלת יהודה, שם קיימו אורח חיים קיבוצי. משם עברו למושבה מצפה כדי לעזור ל- 10 המשפחות שישבו במקום, בשמירתו.
בעקבות הכרזת הספר הלבן שגזר על צמצום העלייה והגבלת ההתיישבות הוחלט להעלות בלילה אחד שבעה ישובי חומה ומגדל, שלושה מהם בגליל התחתון, בהם הזורעים.
בעייתם הראשונה הייתה, כבשאר ישובי בקעת יבנאל, בעיית המים: הם הובאו בתחילה מטבריה במיכלית. רק לאחר שנתיים הושלם צינור מים סביר ממעיינות יבנאל.
בשנת 1940 עלה ארצה הרב יוסף כהנמן, מייסד ישיבת פוניבז', וביקש לראות חלוצים דתיים בעבודתם. חברי הזורעים עסקו אותה שעה בניכוש חלקת הגזר שלהם, והרב התרשם מכך מאוד.
כיום במושב 140 משפחות, כ- 580 נפש. רק 10 מהן עוסקות בחקלאות, אחדות הקימו חדרי אירוח. השאר מתפרנסות בעבודה בחוץ .
במושב אוירה המעודדת קליטת עליה. נוסח התפילה בביהכ"נ המקומי הוא "נוסח ארצישראלי" המאפשר לכולם להשתלב.
בשנת תשס"ד נפתחה במקום ישיבה תיכונית "אורות הזורעים" בדגש חינוך סביבתי אשר הפיחה רוח חדשה של קליטה והתחדשות במקום.
 

ענפי המשק

חקלאות ועבודות חוץ. במקום ישיבה תיכונית לחינוך סביבתי.

פרטי קשר

טלפון:04-6796137

פקס:04-6731803

דואל:hazoreimazkirut@gmail.com 

אדווה שמיר
יו"ר הוועד