אמנת השירות של הגליל התחתון

אמנת השירות המובאת כאן לעיונכם משמשת כשלד הבסיס לכל תחום איכות ושיפור השירות במועצה. על האמנה שקדו בשנה האחרונה מנהלים ועובדים רבים בארגון ובשילוב גורמי מקצוע בכדי להגדיר באופן מסודר ומחייב את סטנדרט השירות של המועצה.
פרסומה של האמנה הוא שיאו של תהליך העומק הראשון אשר הגדיר את המדדים, הדרישות, היכולות וכו' בתחום השירות לתושב. עם סיומה של ההגדרה מתחיל תהליך היישום וההטמעה של האמנה בקרב העובדים והמערכות השונות, וזאת באמצעות הכשרות כ"א בתחום שיפור השירות והתאמות טכנולוגוית לשיפור הקשר הדיגיטלי עם התושב.
לתשומת לבכם - במסגרת תהליך ההטמעה יתבצעו מעת לעת תיקונים ושינויים ככל שהמציאות תכתיב זאת עבורנו.
מוזמנים לעיין   

 

דעתכם חשובה לנו!

יש לכם הערות או פרגונים? אולי רעיונות או דברים חשובים שלא נכנסו לאמנה?

יישוב
יישוב