מידעון הרישום לגני הילדים ​לשנת הלימודים תשפ"ד

2024 - 2023

הורים יקרים,

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד החל ביום 23.01.2023 ויסתיים ביום 12.02.2023 

לרישום מעבר לתאריכים המצויינים יש למלא טפסים בעמוד הטפסים של אגף החינוך.

בהצלחה!

גנים תשפ"ד