אישור הורים לפעילות

פרטי הילד המשתתף בפעילות

פרטי ההורה

שם ושם משפחה

אני מצהיר כי

במידה וסימנתם כי קיימות מגבלות בריאות בסעיף הקודם
יום מילוי ההצהרה
Browser not supported

 

 

נוהל ביטול השתתפות בפעילות

 

תאריך הביטול

סיבת הביטול

גובה ההחזר

הערות

עד 48 שעות יומיים עבודה לפני יציאה לפעילות

ללא סיבה

100%

 

עד 24 שעות לפני יציאה לפעילות

מחלה

75%

יש להעביר אישור רפואי עד 5 ימים אחרי ההודעה

עד 24 שעות לפני יציאה לפעילות

ללא סיבה

אין החזר

 

לא הגיע לפעילות חניך הרשום לפעילות

מחלה- הודעה מוקדמת

50%

יש להעביר אישור רפואי עד 5 ימים אחרי ההודעה

לא הגיע לפעילות חניך הרשום לפעילות

לא הודיע/ ללא סיבה מוצדקת

אין החזר

 

עזיבה במהלך הפעילות

משמעת

אין החזר

פינוי החניך יתבצע לאחר יידוע ההורים על ידי ההורים ועל חשבונם

עזיבה במהלך הפעילות

מחלה

אין החזר

פינוי החניך ייתבצע בהתאם להוראות צוות הרפואה בפעילות ובתאום עם ההורים