מפגש עיון ומידע על בחירות 2023 בישובים לרשימות הועד המקומי ומליאת המועצה