תהליך הרישום, שיבוץ וערר לעולים לכיתה א'
לוחות זמנים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה
11-31.01.2024 תקופת הרישום
05.05.2024 קבלת הודעות שיבוץ לנרשמים בתקופת הרישום
30.05.2024 • ועדת ערר
• ועדה ראשונה לשיבוץ מאוחר
• בקשות ללימודים מחוץ לרשות
04.07.2024 • ועדת ערר
• ועדה שניה לשיבוץ מאוחר
• תושבי חוץ
• בקשות ללימודים מחוץ לרשות
08.08.2024 • ועדת ערר
• ועדה שלישית לשיבוץ מאוחר
• תושבי חוץ
• בקשות ללימודים מחוץ לרשות
22.08.2024 ועדת ערר
• ועדה רביעית לשיבוץ מאוחר
• תושבי חוץ
• בקשות ללימודים מחוץ לרשות
31.10.2024 ועדת מעברים בין מסגרות במהלך שנה"ל תשפ"ה
   
תהליך הרישום, שיבוץ וערר לתלמידי הגנים
לוחות זמנים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה
11-31.01.2024 תקופת הרישום
01.07.2024 קבלת הודעה על שיבוץ לנרשמים בתקופת הרישום
10.07.2024 • ועדת ערר
• ועדה ראשונה לשיבוץ מאוחר
• תושבי חוץ
• בקשות ללימודים מחוץ לרשות
21.08.2024 • ועדת ערר
• ועדה שנייה לשיבוץ מאוחר
• תושבי חוץ
• בקשות ללימודים מחוץ לרשות
16.10.2024 ועדת מעברים בין מסגרות במהלך שנה"ל תשפ"ה