דרושים ומכרזים

  
הצג: 
(31.7-16.8.2018) קול קורא – למתנדבים לחפירות בית הכנסת בארבל תשע"ח/2018
דרושים/ות סייעים/ות לבי"ס "בנימין רוטמן כדורי"
מכרז מס' 38/2018- שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך ומבני ציבור, אבטחת אירועים ואבטחת טיולים
מרכז היום "גיל הגליל" קורא לכם - המתנדבים!!!