דרושים ומכרזים

  
הצג: 
דרושים: עובד/ת נקיונות מטבח ושוטפ/ת כלים
מרכז היום "גיל הגליל" קורא לכם - המתנדבים!!!